Voor Jongeren

   

Jongeren nemen vanaf een jaar of 12 regelmatig zelfstandig deel aan het verkeer. Eerst vooral op de fiets, dan misschien op de bromfiets of scooter en daarna met de auto. Jongeren zijn kwetsbaar, doordat zij doorgaans relatief weinig ervaring hebben als verkeersdeelnemer. Dit maakt het voor hen lastig om gevaren te herkennen en hierop adequaat te reageren.

Veilig Verkeer Nederland beschouwt jongeren dan ook als een belangrijke aandachtsgroep. Onze visie en strategie stellen centraal dat we samen met jongeren en andere belangenorganisaties werken aan de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers binnen deze groep te verminderen.

 

VVN Shotgun

In het Wilde Westen reed hij al mee met paard en wagen. Hij zat op de bok naast de bestuurder en hield met zijn geweer de struikrovers op afstand. Alleen met een Shotgun kwam je veilig thuis. Dat is nu nog steeds zo.

VVN Hogescholencompetitie

Veilig Verkeer Nederland daagt communicatiestudenten uit om een verkeersveiligheidcampagne te ontwikkelen voor de doelgroep jongeren. Ook Shotgun is het resultaat van onze hogescholencompetitie.

VVN Lesprogramma VO en Educatiestrategie

Veilig Verkeer Nederland heeft een gevarieerd pakket aan educatie- en voorlichtingsmaterialen voor verschillende leeftijdsgroepen in het voortgezet onderwijs. Gedragverandering staat in alle gevallen centraal en doorvoor is de volgende educatiestrategie gebruikt.