Voor Kinderen

Nederland telt bijna acht miljoen auto's. In 1990 waren dat er nog 5,5 miljoen. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen. Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de verkeerseducatielijn, het VVN Verkeersexamen en andere verkeerseducatieve producten.

VVN Verkeersexamen opa en oma

Het VVN schriftelijk verkeersexamen is één van de bekendste en langstlopende projecten van Veilig Verkeer Nederland. Voor opa’s en oma’s is het verkeersexamen een goede manier om de verkeerskennis op te frissen en iets leuks te doen met de kleinkinderen.

VVN Verkeersouders

Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. In Brabant zijn er ruim 600 Verkeersouders

VVN Verkeersquiz

De Verkeersquiz is een spannende en dynamische manier om met verkeer bezig te zijn!

Voor de groep 8 van het basisonderwijs is dit de interactieve manier om de verkeersregels nog eens op te frissen voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

VVN Fietsverlichtingsactie

Elk jaar voert VVN actie voor het gebruik van fietsverlichting, samen met 1.000 vrijwilligers in Brabant. Ook meedoen als VVN afdeling, school, sportclub, of fietsenmaker? U ontvangt dan het gratis actiepakket.

VVN Veilig op Weg

Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben het programma 'Veilig op Weg' opgesteld. Het programma geeft leerlingen inzicht in hoe ze veilig kunnen fietsen en lopen bij vrachtwagens. Zowel de praktijk als theorie zijn in de voorlichting opgenomen.

VVN Verkeerseducatielijn

Veilig Verkeer Nederland heeft een unieke doorlopende verkeerseducatielijn ontwikkeld voor het basisonderwijs. Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 kunnen daarmee op hun eigen niveau aan de slag met verkeer en verkeersveiligheid.

VVN Veilig naar school

Aanvullend op het lesmateriaal uit de VVN Verkeerseducatielijn heeft VVN een aantal educatieve producten, themalespakketten en handwijzers ontwikkeld. Projecten voor veilige schoolroutes.

VVN Help ze oversteken

Bij lastige oversteekplaatsen proberen we de verkeersbrigades in te zetten of daar waar ze nog niet zijn brigades op te richten. Maar het oprichten en behouden van een verkeersbrigade blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Als alternatief voor verkeersbrigades kunnen scholen ook met ouders aan de slag als oversteekhulp. Kijk ook eens op www.helpzeoversteken.nl of het filmpje van Help ze oversteken