Voor Buurten

Elke verkeersdeelnemer ervaart wel eens een onveilige situatie als gevolg van de weginrichting of het verkeersgedrag van anderen. Het Meldpunt Veilig Verkeer is opgericht om hierover meldingen te verzamelen en u te helpen bij het verbeteren van deze verkeersonveilige situaties. Via het Meldpunt Veilig Verkeer kun je gemakkelijk samenwerken met andere melders, overheden, belangenorganisaties en maatschappelijke partners om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Klik op de banner hiernaast om uw melding te maken op het Meldpunt Veilig Verkeer. 

Maar u kunt meer doen!

Om bewoners(-groepen) te ondersteunen heeft Veilig Verkeer Nederland 'Buurtacties Veilig Verkeer' ontwikkeld. Bij Buurtacties ligt het initiatief bij bewoners; Veilig Verkeer Nederland adviseert en faciliteert, brengt buurtbewoners in contact met de wegbeheerder (veelal gemeente) en de politie en helpt daarnaast buurtbewoners lokale netwerken te benutten om hun acties succesvol te laten verlopen.

Verkeersdeelname gaat voor een groot deel op routine, bijna automatisch. De kracht in de buurtacties zit dan ook in de herhaling. Door meerdere buurtacties te organiseren, op verschillende tijden en misschien met verschillende thema's, wordt verkeersveiligheid een onderwerp dat beklijft en er toe doet.

Buurtacties zijn gericht op:

- Bewustwording van oorzaken die leiden tot het gemelde probleem
- Creëren van (mede-)verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk of het dorp
- Verkrijgen van draagvlak voor veranderingen die leiden tot het oplossen van het probleem
- Het ontwikkelen van structurele aandacht voor verkeersveiligheid
- Via ons Meldpunt Veilig Verkeer krijgt u aan een Buurttafel de mogelijkheid om Buurtacties te kiezen die passen bij de door u gesignaleerde verkeersveiligheidproblemen. Deze acties bestaan uit handleidingen, draaiboeken en VVN heeft materialen beschikbaar om deze te ondersteunen.

Zie de PODOE-aanpak voor een planmatige aanpak van het proces en onze folder over de invulling van buurtacties.

Buurtlabel
Met het Buurtlabel Veilig Verkeer laat u als bewoners zien dat u blijvend werkt aan een verkeersveilige woonomgeving. U werkt daarbij samen met buurtbewoners, politie, gemeente en andere lokale organisaties.

Gedurende 3 jaar organiseert u jaarlijks een buurtactie. Buurtbewoners worden actief in de aanpak betrokken. Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor 100% veilig is. Wel laat u als bewoners zien dat u bewust werkt aan verkeersveiligheid.