Verkeersquiz

Het verkeer wordt steeds drukker en kennis van verkeersregels is harder nodig dan ooit. Verkeersongevallen met lopende en fietsende kinderen gebeuren voor ruim 90% binnen de bebouwde kom en binnen een straal van 1 kilometer van huis. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland district Noord-Brabant de Verkeersquiz

Met de verkeersquiz worden kinderen voorbereid op deelname aan het verkeer. Het is tevens een duidelijke graadmeter van het kennisniveau van de leerlingen. Daarnaast is evenzeer belangrijk dat door de inzet van een quiz, “verkeer” voor kinderen erg leuk en spannend wordt. De quiz fungeert daardoor als middel om de kinderen te motiveren goed de regels te kennen en toe te kunnen passen in reële situaties: want ze winnen graag! De quiz bestaat uit 30 vragen, die betrekking hebben op verkeerssituaties, verkeersborden en algemene vragen over verkeer en verkeersregels. De winnende school tijdens de finale krijgt de beker. 

In het kalenderjaar 20114 zal de quiz plaatsvinden in de volgende gemeente/regio:

Gemeente Tilburg
Gemeente 's-Hertogenbosch
GGA regio 's-Hertogenbosch
SRE

Voor vragen over de Verkeersquiz kunt u contact opnemen