Verkeersouderabonnementen

Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Veilig Verkeer Nederland vindt het dan ook zeer belangrijk om kinderen goed op verkeersdeelname voor te bereiden. Dat lukt alleen als het verkeersonderwijs praktijkgericht is vormgegeven, er sprake is van een doorlopende leerlijn én de ouderparticipatie is gewaarborgd. VVN wil ouders, verzorgers, de basisscholen en leerkrachten actief bij de verkeersveiligheid betrekken. Verkeersouders hebben daarin een sleutelrol; betrokken en actieve verkeersouders vergroten de verkeersveiligheid rondom de school..

 

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het verkeersouderabonnement zijn €88,83. Dit tarief geldt zowel voor nieuwe verkeersouders als voor de bestaande verkeersouders. Deze kosten kunnen meegenomen worden in het BVL werkplan van de school of VVN-afdeling. Ze krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten. Dat is per gemeente verschillend, maar in ieder geval krijgen ze 50% vergoed. In sommige gemeenten loopt dit zelfs op tot 80 of 100%. De adressen van de gemeentelijke contactpersonen staan opwww.bvlbrabant.nl onder de rubriek adressen.

Veilig Verkeer Nederland op uw BVL bijenkomst
Gemeenten organiseren twee keer per jaar een BVL bijeenkomst voor scholen en verkeersouders. Veilig Verkeer Nederland kan bijdragen aan uw BVL bijeenkomst door aanwezig te zijn, vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de verschillende projecten die zij kunnen doen. Veel scholen maken gebruik van acties van Veilig Verkeer Nederland, maar soms zijn hier nog vragen of onduidelijkheden over. Ook kunnen wij specifieke thema’s toelichten zoals bijvoorbeeld de VVN actiedagen, projecten (bijv. Veilig op weg) en wat de voordelen zijn van het verkeersouderabonnement. Wij kunnen inspelen op de behoefte die er is in uw gemeente.

De aanwezigheid van Veilig Verkeer Nederland bij deze bijeenkomsten wordt doorgaans als positief ervaren. Voor gemeenten met VVN-verkeersouders zijn hier geen kosten aan verbonden.