Overige projecten

VVN BOB

De BOB-campagne is een van de succesvolste en bekendste campagnes op verkeersveiligheidsgebied.
Steeds vaker maken mensen voordat zij naar feestjes gaan afspraken over wie de BOB is. 

Dit blijft VVN stimuleren.