Aanmelden VVN Kennisdag Brabant 2017

Veilig Verkeer Nederland vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich kunnen blijven ontwikkelen en kennis met elkaar kunnen delen. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer een VVN Kennisdag op woensdag 25 oktober in de prachtige natuurrijke vergaderlocatie Eigentijdserf in Westelbeers. Kom alvast in de stemming via www.Eigentijdserf.nl.

Ontmoeten, leren en inspireren

Dit zijn de thema’s van de Kennisdag. Een Kennisdag is een dag waarbij u als vrijwilliger centraal staat. Een dag waarop u collega-vrijwilligers ontmoet die allemaal aan het zelfde werken: een verkeersveilig Nederland, waarin iedereen weer veilig thuiskomt. Dit jaar is de Kennisdag op een woensdagmiddag en avond. U kunt ook een gedeelte van de Kennisdag bijwonen, als u dit beter past. We hebben de Districtsledenvergadering gekoppeld aan de Kennisdag. Zo vraagt deze bijeenkomst voor VVN Afdelings- en Werkgroepvrijwilligers geen extra avond van u.

We hebben een leuk programma voor u bedacht met drie workshoprondes passend bij het vrijwilligerwerk dat u doet. Verder is er genoeg gelegenheid tot netwerken, het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. En natuurlijk wordt het vooral een leuke dag!

Middels het onderstaande formulier meldt u zich aan voor de kennisdag en de workshops. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk op 15 oktober.

Tot ziens op 25 oktober, we gaan er een mooie dag van maken!

Namens het Districtsbestuur en Steunpunt van Veilig Verkeer Nederland Noord-Brabant,

Ilona Hultermans 

Geef aan bij welke delen u aanwezig bent. U kunt de Kennisdag ook gedeeltelijk volgen.
Van 15:45 tot 17:00 uur
Van 18:00 tot 19:15 uur
Van 19:30 tot 20:45 uur