Paul Gondrie benoemd tot bestuurslid van het landelijk hoofdbestuur van VVN

Met unanieme stemmen is Paul Gondrie afgelopen vrijdag benoemd tot bestuurslid van het hoofdbestuur van VVN. Hij was voorgedragen door de Districten Zeeland, Brabant en Limburg. Uiteindelijk stemden alle vertegenwoordigers voor de benoeming van Gondrie. Voorzitter van VVN is Liesbeth Spies, voormalig minister van binnenlandse zaken.

Vanaf 1994 is de heer Gondrie lid van Veilig Verkeer Nederland en op diverse terreinen is hij in deze periode actief voor de verkeersveiligheid. Niet alleen in Brabant maar ook landelijk is hij actief.

Als (voormalig) wethouder, verkeersambassadeur voor het SRE, vertegenwoordiger in het platform Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Brabant en als vertegenwoordiger in de stuurgroep verkeershandhaving Oost-Brabant komt hij op voor de belangen van de verkeersdeelnemers. De laatste 8 jaren was hij voorzitter van VVN Noord-Brabant. Hij ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst zoals het vrijwilligersbeleid: “uiteindelijk zijn het onze vrijwilligers die de activiteiten lokaal uitvoeren.”

Ook de financiële positie van VVN verdient aandacht omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat gemeenten, provincies en rijk gelden zomaar vrijmaken zoals dat in het verleden ging. “Ik ben blij dat in het nieuwe regeerakkoord verkeersveiligheid is opgenomen, dat onderschrijft het belang dat Den Haag ook hier aan geeft”.

“Iedereen veilig op straat is de missie van Veilig Verkeer Nederland die ik van harte onderschrijf” aldus Gondrie.