Toolkit Vrijwilligerswerving op het vrijwilligersplein

Veel VVN Afdelingen hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers voor de organisatie van verkeersveiligheidsprojecten. Vanaf nu staat er een Toolkit Vrijwilligerswerving op het Vrijwilligersplein.

Wist je dat ruim 90% van al onze vrijwilligers actief zijn geworden vanuit werving binnen het eigen netwerk van vrienden en kennissen? Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek dat wij in 2016 hebben gedaan, Werving via advertenties levert daarentegen weer veel minder op. Wel is het belangrijk goed na te denken over wat je van iemand verwacht. Het maken van een goed functieprofiel helpt daar bij, voor jezelf én voor de nieuw te werven vrijwillliger.

In de Toolkit zit een Stappenplan en standaard functieprofielen van afdelingsvrijwilligers. Die kun je onder andere gebruiken op de vacaturebank.

Nog geen inlog voor het vrijwilligersplein? Mail naaar webredactie@vvn.nl.