Buurtacties: burgers zélf aan de slag

Niet alle verkeersonveiligheid is te wijten aan de infrastructuur. Het is lang niet altijd alleen de taak van de gemeente om een plek veiliger te maken. In 95% van de verkeersongevallen is menselijk gedrag de oorzaak. Wij helpen u om de mede-verantwoordelijkheid van verkeersveiligheid bij burgers terug te leggen, want wij geloven erin dat bewoners zelf een deel van hun verkeersveiligheid in de hand hebben. Precies die rol willen wij ondersteunen, mensen zélf in actie te laten komen, want dat werkt echt! 

Burgers kunnen via het Meldpuntveiligverkeer.nl verschillende stappen nemen om hun buurt veiliger te maken:

  1. Een melding maken van de verkeersonveilige situatie

  2. Een buurttafel starten als hij/ zij zelf in actie wil komen

  3. Kiezen uit verschillende Buurtacties, met de daarbij behorende draaiboeken, tips en gratis* materialen

  4. Het Buurtlabel halen, wanneer zij voornemens zijn elk jaar een Buurtactie te doen. 

Zo brengen we mensen in beweging voor verkeersveiligheid. De begeleiding van deze groepen is gratis, digitaal en op afstand. 

Wanneer u meer persoonlijke begeleiding wenst voor buurten in uw gemeente dan is dat mogelijk. Ook is er dan een klein uitvoeringsbudget opgenomen voor de uitvoering van Buurtacties of een uitreiking van het buurtlabel. 

 

Kosten buurtactie, standaard begeleiding op afstand via het meldpunt: € 0

Kosten begeleiding buurtactie en uitvoeringsbudget € 1.998