Bestuurstrainingen

Veilig Verkeer Nederland vernieuwt! Dat hebben onze vrijwilligeres de afgelopen tijd kunnen merken aan onder andere onze vernieuwde huisstijl, het VVN Vrijwilligersplein en de introductie van het VVN panel. Ook bestuurlijk vindt er een vernieuwingsproces plaats, waarbij we beter willen aansluiten bij de actuele kaders van het vrijwilligerswerk.

Daarom organiseren we voor Bestuursleden van VVN Afdelingen en VVN Bestuurstraining, om bestuurders beter wegwijs te raken in hun rol binnen Veilig Verkeer Nederland. Op het vlak van de functie inhoud, taken en verantwoordelijkheden, maar vooral veel aandacht gaat uit naar de dagelijkse praktijk. 

We beogen hiermee de bestuurlijke kwaliteit te verstevigen. Dit wordt zichtbaar doordat:

1.     Bestuurders op een transparante wijze regie voeren in hun werkgebied.

2.     Een pro actieve relatie onderhouden met hun externe partners, vrijwilligers, leden en bewoners.

3.     De verbinding tussen de verschillende niveaus (landelijk-districten-afdelingen) verstevigt en jaarcycli beter op elkaar raken afgestemd.

4.     VVN-huisregels de basis vormen voor ons handelen, besturen volledig zijn en eventuele vacatures spoedig ingevuld raken.

Besturen vanuit een gezamenlijke basis

De bestuurstraining voorziet in een behoefte. Dit blijkt wel uit onderstaande toelichting van initiatiefnemer Servé Heijing (districtpenningmeester in Limburg) dat nu landelijk gevolg krijgt. 

Cursusdata, lokaties en aanmelding

Kijk op academy.vvn.nl voor alle actuele data en informatie. 

Programma

  Voor de training is een handboek samengesteld dat bestaat uit de volgende drie modules:

1.     Besturen algemeen

2.     Besturen binnen VVN

3.     Dagelijkse praktijk van de bestuurder

Behandeling van enkele modules uit het cursusboek, denk aan:

-       Regie in je werkgebied

-       Communicatie en PR

-       Wervingsbeleid

 U ontvangt het handboek tijdens de training. Tijdens de training verdiepen we ons in de meest belangrijke onderdelen van het handboek. U krijgt als bestuurder antwoord op vragen als: wat voor soort vereniging is Veilig Verkeer Nederland eigenlijk?     Wat betekent dit voor mijn rol als bestuurder? Waar ben ik wel en waar ben ik niet verantwoordelijk voor? Waar liggen de accenten in een jaarcyclus? Hoe werken we aan meer herkenbaarheid binnen onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

 Districtsbesturen in de Regio Zuid