Verkeersexamen 2018, praktisch verkeersexamen

 

ROUTES:

Beide onderstaande routes zijn gelijk muv. start en finish van beide startvelden

Startveld St. Antoniusschool zie: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1933054

Startveld de Kiezel, zie: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1933052

 

Nieuwsbrief ten behoeve van leerkrachten groep 7 en verkeersouders

  Inhoud

. Belangrijke data

. Informatiebijeenkomst voor ouders

. Theoretisch Verkeersexamen

. Fietskeuring

. Informatiebijeenkomst controle posten

. Praktisch Verkeersexamen

. Algemene aandachtspunten voor het Praktisch Verkeersexamen

. Uitreiking verkeersdiploma

. Werkgroep verkeersexamen   

 

Info avond verkeersexamen op dinsdag 27 maart 2018 in het Heerbeeck College

Theoretisch verkeersexamen op donderdag 5 april 2018

Herexamen theorie, Uitslag inleveren voor 28 april 2018

Fietskeuring dinsdag 15 mei 2018 en Immanuëlschool op dinsdag 22 mei 2018

Herkeuring door de docent van de betreffende leerling.

Informatiebijeenkomst controle posten op maandag  14 mei 2018 19.30 u. In het Heerbeeck College

Praktisch verkeersexamen op woensdag 23 mei 2018

Uitslag verkeersexamen op vrijdag 25 mei 2018

Uitreiking verkeersdiploma op (vermoedelijk) woensdag 20 juni 2018

 

Informatiebijeenkomst voor ouders

Op dinsdag 27 maart 2018 vindt er in het Heerbeeck College een informatiebijeenkomst

plaats voor ouders. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur

en duurt tot ca. 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt de route

besproken en wordt de rol van de ouders toegelicht. Ouders worden van

deze bijeenkomst op de hoogte gesteld via een brief. Deze brief wordt in

februari/ maart naar de scholen gestuurd met de vraag deze onder de leerlingen te verspreiden.

 

Theoretisch verkeersexamen

Het theoretisch verkeersexamen wordt afgenomen op de basisscholen zelf.

Alle 40 vragen moeten worden gemaakt. De examen-formulieren worden

aan de scholen verstrekt door VVN. Na afloop van de examens worden

formulieren door VVN opgehaald en nagekeken. De leerling moet minimaal

26 van de 40 vragen goed hebben beantwoord om te slagen. VVN stelt de

scholen zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitslag. Leerlingen met

een herkansing doen dat op de eigen school. De uitslag wordt doorgegeven aan

Mariëtte Schepers. Graag voor 28 april 2018.

De kosten voor de examenformulieren worden door VVN doorberekend aan de scholen.

Dyslectische kinderen maken het theoretisch verkeersexamen in principe op de manier waarop ze reguliere toetsen maken.

De leerkracht beslist zelf over een geschikte aanpak.

 

Fietskeuring

De fietsen worden gekeurd door VVN, samen met leerlingen van het Heerbeeck College. Zij komen op dinsdag 15 mei de fietsen keuren bij de basisscholen. De fietskeuring voor de Immanuëlschool vindt plaats op dinsdag 22 mei 2018.

VVN meldt op een later moment op welk tijdstip zij langskomen.

Vooraf (met het theoretisch verkeersexamen)worden de scholen door VVN voorzien van de folders 'een veilige fiets voor uw kind' waarin de controlepunten kenbaar worden gemaakt. Deze folders worden aan de kinderen mee naar huis gegeven. Zo kunnen ouders de fietsen van hun kinderen op tijd in orde maken. Van de leerkracht en de leerlingen wordt verwacht dat zij aanwezig zijn tijdens het keuren van de fiets. Er wordt alleen een Oké sticker uitgedeeld als alle punten in orde zijn. Is een fiets niet op alle punten goedgekeurd, dan herkeurt de docent de betreffende fiets en geeft zij/ hij alsnog de oké sticker.

 

Informatiebijeenkomst controle posten

Tijdens het praktisch verkeersexamen beoordelen controleposten de deelnemers.

De controleposten bestaan uit ouders. De ouders worden via de brief,

die in maart onder de scholen verspreid wordt, gevraagd zich hiervoor op te

geven. Het is de bedoeling dat ouders zich schriftelijk via de school aanmelden

als controlepost. De school wordt gevraagd de aanmeldingen te verzamelen en

door te sturen naar Mariëtte Schepers. Hierover wordt u nog per brief

geïnformeerd. De informatiebijeenkomst voor controleposten vindt plaats op

dinsdag 22 mei 2018 om 19.30 uur in het Heerbeeck.

De controle-posten worden hierover door de gemeente schriftelijk geïnformeerd.

 

Praktisch Verkeersexamen

De leerlingen leggen tijdens het praktisch verkeersexamen per fiets een vastgestelde route af. Deze route is weergegeven op het in deze nieuwsbrief opgenomen kaartje.

Er zijn twee startpunten: de leerlingen beginnen en eindigen op het terrein van de St. Bernardusschool, locatie Mgr. Zwijsenstraat of bij de St. Antoniusschool (Paardenhei). Daarna volgen zij dezelfde route.

Bij de Kiezel locatie Mgr. Zwijsenstraat starten de scholen: Immanuël, de Kiezel locatie Mgr. Zwijsenstraat, de Kiezel Secretaris Jansenstraat, de Platijn beide locaties, de Heydonck Naastenbest. De Paersacker, en De Zevenspong.

Bij St. Antoniusschool starten de scholen: De Heydonck-Heuveleind, St. Antoniusschool, en De Klimboom.

Het is de bedoeling dat leerlingen klassikaal naar het startpunt komen. De tijd waarop men aanwezig moet zijn, wordt op een later moment aan de school doorgegeven. De eerste leerling zal rond de klok van 8.40 uur vertrekken en de laatste leerling zal voor 11.45 uur weer terug zijn.

Het is de bedoeling dat de leerlingen een kwartier voor het vertrek aanwezig zijn om het rugnummer in ontvangst te nemen en om te doen. De begeleider kijkt of het nummer bij de betreffende leerling klopt.

Wees dus op tijd met uw klas, maar ook niet veel te vroeg, want dit leidt tot onrust onder de leerlingen op het startveld.

Indien leerlingen (door omstandigheden) niet mee kunnen doen of het praktisch

verkeersexamen niet halen, blijft de uitslag van het theoretisch examen geldig en mogen zij het komende schooljaar alsnog/opnieuw aan het praktisch verkeersexamen deelnemen.

Wanneer zich tijdens het praktisch verkeersexamen problemen voordoen, zoals een

lekke band, of wanneer er onduidelijkheden zijn, kunnen de controleposten bellen

naar het mobiele nummer van Mariëtte Schepers, 06-23258776

De uitslag wordt uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 aan de scholen gemeld. Zo snel mogelijk daarna is de uitslag ook te lezen op de website van VVN Best: www.best.vvn.nl

 

Algemene aandachtspunten voor het Praktisch Verkeersexamen

Spoor leerlingen aan de route voorafgaand aan het examen een aantal keren te fietsen, zodat ze tijdens het examen de weg niet kwijtraken. De route wordt binnenkort aan de scholen beschikbaar gesteld.

De kinderen fietsen per tweetal maar blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Zo moeten zij bijvoorbeeld beiden hun hand uitsteken als zij willen afslaan.

Leg de leerlingen uit hoe ze om moeten gaan met weggebruikers die aangeven: 'Ga maar voor'. Dit kan gevaarlijk zijn als andere verkeersdeelnemers op dat moment niet zo inschikkelijk zijn. De werkgroep is van mening dat er geen strafpunten gegeven moeten worden als ze de aanwijzingen van een vriendelijke automobilist opvolgen. Het blijft echter uitkijken.

Slecht verkeersgedrag wordt zwaar bestraft, namelijk met 2 fouten! Voorbeelden zijn het tijdens het examen demonstratief over de stoep fietsen of een grote mond hebben tegen een controlepost.

Leerlingen die 7 of minder fouten hebben, zijn geslaagd.

 

Uitreiking verkeersdiploma

De verkeersdiploma's worden door VVN uitgereikt op woensdag 20 juni op de basisscholen. Mocht er een diploma zijn met een fout erin, meld dit dan zo snel mogelijk per e-mail aan Mariëtte Schepers , zodat de fout nog voor de zomervakantie hersteld kan worden.

 

ROUTES:

Beide onderstaande routes zijn gelijk muv. start en finish van beide startvelden

Startveld St. Antoniusschool zie: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1933054

Startveld de Kiezel, zie: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1933052

 

Werkgroep verkeersexamen

Voor het verkeersexamen is een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit:

Mariëtte Schepers coördinator verkeersouders VVN Best (06-23258776 of verkeersexamenvvnbest@hotmail.com)

Anton Kon ondersteuning VVN Best, 06-11368225 of via verkeersregelaarvvnbest@hotmail.com

Josien Laven (Heerbeeck college)

Sebastiaan Spetter (gemeente Best)

 

Startdatum

woensdag, 23 mei 2018 - 08:30

Einddatum

woensdag, 23 mei 2018 - 12:00

Locatie

de Kiezel aan de Mgr. Zwijsenstraat en St. Antoniusschool vaan de Paardenhei

Plaatsnaam

Best

Provincie

Noord-Brabant