Voor Senioren

Als oudere verkeersdeelnemer bent u kwetsbaar in het verkeer. Door de toenemende vergrijzing is het van belang dat er aandacht is voor het behouden van de mobiliteit bij ouderen.  Vaak heeft u al lang geleden uw rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en is het vooral veel drukker geworden op de weg. Daar komt bij dat mensen, naarmate ze ouder worden, te maken kunnen krijgen met fysieke en mentale veranderingen. Dat wordt deels gecompenseerd door de jarenlange ervaring die senioren hebben in het verkeer. Toch is de kans op letsel bij een ongeval voor senioren groter. Daarom is zelfstandige mobiliteit voor senioren een belangrijk doel voor Veilig Verkeer Nederland.

In de provincie Noord-Brabant worden de volgende projecten/activiteiten voor ouderen georganiseerd.

VVN Opfriscursus verkeersregels (theorie)

VVN organiseert in opdracht van verschillende gemeenten een aantal opfriscursussen verkeersregels ? Meer info?

VVN Opfriscursus (theorie en praktijk)

VVN organiseert in opdracht van verschillende gemeenten een aantal opfriscursussen waarbij u aansluitend een praktijkrit kunt doen met een gecertificeerde rijinstructeur naast u. Meer info?

VVN Scootmobielcursus

VVN organiseert in verschillende gemeenten een scootmobielcursus. Bent u scootmobielbestuurder en wenst u hier meer over te weten

VVN Opfriscursus fiets / e-bike

VVN organiseert in verschillende gemeenten een cursus fietsvaardigheid met e-bike training.  Kijk hier voor meer gegevens.

VVN Verkeersvoorlichting op maat

VVN kan een voorlichting organiseren voor een kleinere of grotere groep mensen. Bent u hierin geinteresseerd  neem dan contact op met de projectleider senioren en verkeer.