Agenda

 • Verkeersles Vluchtelingen

  VVN vrijwilligers van de afdeling Heusden, in smanewerking met vluchtelingenwerk, geven een verkeersles aan een greop vluchtelingen.

  meer

 • Verkeersexamen 2017, infoavond controle posten

  Tijdens het praktisch verkeersexamen beoordelen controleposten de deelnemers.

  De controleposten bestaan uit ouders. De ouders worden via de brief,

  die in maart onder de scholen verspreid wordt, gevraagd zich hiervoor op te

  geven. Het is de bedoeling dat ouders zich schriftelijk via de school aanmelden

  als controlepost. De school wordt gevraagd de aanmeldingen te verzamelen en

  door te sturen naar Mariëtte Schepers. Hierover wordt u nog per brief

  geïnformeerd. De informatiebijeenkomst voor controleposten vindt plaats op

  maandag 8 april om 19.30 uur in het Heerbeeck. De controle-posten worden

  hierover door de gemeente schriftelijk geïnformeerd. 

   

  Voor verdere info over het Verkeersexamen zie:

  17 mei 2017, Verkeersexamen 2017, praktisch verkeersexamen

  meer